P. O. Box 148694 Chicago, Illinois 60614 info@wordoflifeministries.org 773-544-0058